Disponibilitate nume firma online dating

Oficiul Național al Registrului Comerțului din România este o instituție publică cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiției.Acesta ține, organizează și administrează registrul central computerizat al comerțului.Contine datele bibliografice si reproducerile cererilor de inregistrare a marcilor pentru care a fost constituit depozitul national si ale marcilor inregistrate in Republica Moldova conform procedurii nationale.Contine documente privind brevetele acordate, modele de utilitate inregistrate si cererile piblicate de AGEPI din 1993 pana la momentul de fata.26/1990, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009, ale Legii nr.359/2004, precum și Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. Elementele specifice fiecărei forme de exercitare a unei activități pentru care se prevede obligația de înregistrate în registrul comerțului sunt reglementate prin acte normative speciale, principale fiind următoarele: Legea societăților nr.31/1990, Legea nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, Legea cooperației agricole nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, Legea nr.Oficiile registrului comerțului sunt organizate în subordinea Oficiului Național al Registrului Comerțului și funcționează în București și în fiecare din cele 41 de județe din România.Acestea țin, organizează și administrează registrele comerțului locale. 26/1990, registrul comerțului conține informații cu privire la profesioniștii înregistrați, respectiv: În registrul comerțului se înregistrează toate actele, faptele, mențiunile, înscrisurile și identitatea profesioniștilor implicați, a căror înregistrare este impusă prin lege și orice alte acte sau înscrisuri prevăzute în mod expres de lege.

To skip between groups, use Ctrl LEFT or Ctrl RIGHT.

Serviciile online ale Oficiului Național al Registrului Comerțului furnizate prin intermediul Portalului de Servicii sunt: Informațiile furnizate de registrul comerțului pot fi accesate online pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Accesul la informații este permis după înregistrarea ca utilizator (crearea unui nume de utilizator și a unei parole), operațiune gratuită.

Pe website-ul registrului comerțului ( sunt disponibile următoarele: 1. informații, servicii structurate în secțiuni și servicii; 3. formalitățile de înregistrare la Registrul Comerțului pentru fiecare categorie de profesioniști și de operațiuni; 7.

informații cu privire la Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale; 4. date statistice cu privire la operațiunile înregistrate.

Leave a Reply